Spletne strani OMV
Zapri

Varno samopostrežno točenje

img_Varnost_01

Poskrbeli smo za varno točenje goriva na vseh bencinskih servisih Diskont in Avanti:

  • Na vseh bencinskih servisih so nameščene sodobne videonadzorne naprave ter naprava za avdiokomunikacijo z našo varnostno službo.
  • Na vseh bencinskih servisih so nameščeni tudi javljalniki požara in gumb, ki ga lahko uporabite v primeru požarne nevarnosti. V obeh primerih je takoj obveščen videonadzorni center (operativno-komunikacijski center), ki se na vsako nevarnost primerno odzove.
  • Naša partnerska podjetja večkrat tedensko poskrbijo za red in čistočo na vseh naših bencinskih servisih.
  • Vsi bencinski servisi Diskont in Avanti so urejeni skladno z veljavnimi predpisi in ustrezajo vsem zakonsko določenim merilom. V skladu z zakonskimi določili jih redno preverja tudi neodvisna organizacija za umerjanje, nenehna preverjanja pa izvaja še urad RS za meroslovje.

img_Varnost_02

In kako lahko za večjo varnost pri točenju goriva poskrbite vi?

  • Pri uvozu na bencinski servis ustrezno zmanjšajte hitrost.
  • Dosledno upoštevajte prepoved kajenja.
  • V trenutnih zdravstvenih okoliščinah je samopostrežno točenje in plačevanje goriva, kjer ne prihaja do stikov z drugimi uporabniki in prodajnim osebjem, najvarnejši način točenja goriva. Pred uporabo bencinskega servisa – torej pred plačevanjem in točenjem goriva – si razkužite roke.  Skladno z veljavnimi predpisi uporabljajte tudi zaščitno masko in druga zaščitna sredstva. 
  • Med točenjem goriva ne uporabljajte mobilnega telefona.
  • Po končanem točenju ročko za točenje goriva odložite navpično, da z gorivom ne polijete svojega vozila in tal bencinskega servisa.